Samen leven met wilde dieren – Conflicten oplossen

We zijn dagelijks op het terrein, een beetje overal in Wallonië. Zo worden we regelmatig op de hoogte gebracht van situaties waarin eigenaars van terreinen en één of een andere soort wilde dieren elkaar tegenovergesteld zijn.

Een positief gesprek met de betrokken eigenaar, zowel het toepassen van geschikte technieken zijn vaak voldoende om een conflictsituatie op te lossen, op een manier die tegelijkertijd rekening houdt met de rechtvaardige belangen van de eigenaren en de behoeftes van de wilde dieren.

Onze brede gidsploeg telt leden die van de nodige opleiding en/of ervaring genieten om positieve oplossingen te onderzoeken in gevallen van moeilijke samenleving met verschillende diersoorten, van bevers tot vleermuizen…

We kunnen u een bezoek brengen en samen de situatie op een objectieve wijze bekijken. We zoeken naar oplossingen die voordelig zullen zijn voor mensen én dieren… of nog (en dit is eigenlijk wat vaak gebeurt) u te overtuigen dat, met een klein beetje goede wil, een samenleving met de dieren wél mogelijk is!

Onze tarieven zijn zeer voordelig.
Aarzel niet contact met ons te nemen.

DELEN